Welkom op de website van de Paus Joannesschool en Peuteropvang de Kleine Beer.

De Paus Joannesschool is een basisschool, waar kinderen zich thuis voelen en zich breed ontwikkelen.

De kernwaarden van de Paus Joannesschool zijn:

Plezier, Verbondenheid, Ontwikkeling, Samenwerking, Toekomstgericht

Als u de school binnenkomt ziet u veel lachende gezichten. De leerkrachten van de Paus Joannesschool genieten van hun werk en vormen ondanks de grootte van de school een hecht team. Zij lachen veel met elkaar en maken gebruik van elkaars talenten. Zij blijven zichzelf ontwikkelen door te leren van elkaar en samen te werken. Zij richten hun blik op de toekomst en zetten zich in om voor elk kind een goede basis te leggen.

Met dit team leveren wij goed onderwijs voor de kinderen. Dat doen wij vanuit de kernwaarden.

In een veilige, inspirerende omgeving, ontdekken kinderen hun talenten en kwaliteiten en leren ze wat de talenten van hun klasgenoten zijn. Dit zorgt voor verbondenheid in de groep. Leren is leuk. Plezier hebben met elkaar, verschillend mogen zijn en elkaar waarderen vinden wij in de klas belangrijk. Hier besteden we veel aandacht aan. We hebben 5 belangrijke grondregels:

Wij zorgen dat iedereen erbij hoort

Wij zorgen dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn

Wij lossen conflicten samen op

Wij helpen elkaar

Wij dragen allemaal ons steentje bij

Samenwerken is een belangrijke waarde. De leerkrachten zetten hier op in tijdens de lessen. Er is ook een externe partij die lessen verzorgt in de klas gericht op groepsdynamiek, samenwerking en in je eigen kracht staan.

Toekomstgericht: Kinderen vergroten op de Paus Joannesschool niet alleen hun kennis, maar ook vaardigheden, gericht op ontdekken, ontwikkelen en leren. Kinderen krijgen bijvoorbeeld 1x in de week ICT-les, waarin er bijvoorbeeld met robotjes wordt gewerkt en kinderen leren programmeren. Vanaf groep 4 krijgen de kinderen Wetenschap- en Technieklessen aangeboden.


Bent u nieuwsgierig geworden? Maak dan telefonisch een afspraak voor een rondleiding en proef zelf de sfeer van onze fijne school. 

 Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl