De gesprekkenplanner van Paus Joannesschool

De gespreksplanner is actief van 1 februari tot en met 12 februari 2019.

Indien u voor 13 februari geen afspraak hebt gemaakt, wordt uw afspraak door de leerkracht ingepland. Hiervan krijgt u via uw kind bericht.