De gesprekkenplanner van Paus Joannesschool

Vanaf 29 maart tot en met 5 april kunnen de ouders van de leerlingen van onze groepen 1-2 zich aanmelden voor het rapportgesprek. De ouders van groep 1-2f zal het een kennismakingsgesprek zijn. Wanneer u meerdere kinderen in groep 1-2 heeft, adiviseren wij u om minimaal 15 minuten tussen ieder gesprek te reserveren.

Wanneer u  geen gesprek reserveert, zal de leerkracht van uw kind een gesprek inplannen. Uiterlijk 9 april krijgen deze ouders een bericht waarin de datum en het tijdstip van het gesprek staat vermeld.

DE RAPPORTGESPREKKEN ZULLEN PLAATSVINDEN VANAF 12 tot en met 16 april

De gesprekken worden online gevoerd en zullen 10 tot 15 minuten duren. Voorafgaande aan het gesprek ontvangt u via de mail een link om het gesprek online met de leerkracht van uw kind te kunnen voeren. Wanneer u 10 april geen link heeft ontvangen willen wij u vragen om even contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.