De kop is eraf

De kop is eraf

Beste ouders/verzorgers,

De kop is eraf. Vandaag zijn de kinderen vier dagen naar school geweest en hebben we alvast een begin gemaakt met elkaar beter leren kennen. Ik hoop ook u als ouders/ verzorgers binnenkort te spreken tijdens de kennismakingsgesprekken. 

De kinderen hebben gym op woensdag en vrijdag. Op beide dagen gymmen zij het eerste uur dus mogen zij 08.15 uur rechtstreeks en zelfstandig naar de gym. Op woensdag bij de gymzaal (Guido Gazelleweg 22), op vrijdag bij sporthal de Enk (Enk 134). Op beide plekken worden zij opgewacht door de gymmeester.

Zoals de kinderen al gewend zijn, krijgen zij dit jaar ook huiswerk op. Dit zal soms op papier zijn en soms via Google Classroom. Het huiswerk is altijd voor de week erna. Een agenda mag, maar is niet verplicht. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk. Uiteraard helpen we ze hierbij. Op maandag krijgen zij huiswerk voor rekenen, op dinsdag Nieuwsbegrip: woordenschat en andere tekstsoort, op woensdag taal of spelling en op donderdag leerwerk voor wereldoriëntatie.

Denkt u nog even aan het formulier voor het overblijven? Deze ontvangen we graag uiterlijk vrijdag weer retour.

Ook het formulier met medische gegevens voor kamp ontvangen we zo snel mogelijk terug.

Om alvast een impressie te krijgen van de eerste week kunt u in de map foto’s een kijkje nemen. Er wordt al hard gewerkt om weer in de leerstand te komen. En uiteraard horen de leuke activiteiten om aan de sociale sfeer te werken er ook bij!

Met vriendelijke groet,

juf Verrenety

 

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl