We zijn begonnen!

We zijn begonnen!

Beste ouders, 
 
De kop is er af. Vandaag zijn de kinderen drie dagen naar school geweest en hebben we alvast een begin gemaakt met elkaar beter leren kennen. Ik hoop ook u als ouders/ verzorgers binnenkort te spreken tijdens de kennismakingsgesprekken. 
 
De kinderen hebben gym op woensdag en vrijdag. Iedere dag, behalve op vrijdag krijgen de kinderen huiswerk op. Dit zal soms op papier zijn en soms via Google Classroom. Het huiswerk is altijd voor de week erna. Een agenda mag, maar is niet verplicht. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk. Uiteraard helpen we ze hierbij. Op maandag krijgen ze huiswerk voor rekenen, op dinsdag Nieuwsbegrip woordenschat en andere tekstsoort. op woensdag taal/ spelling en op donderdag leerwerk voor wereldoriëntatie.
 
Momenteel mogen de kinderen nog steeds geen spullen van thuis meenemen. Op school hebben ze een etui met potloden en een gum. Ze mogen van thuis wel twee schrijfpennen meebrengen. Wanneer hier weer verandering in komt, zullen we dit meededelen.
 
Denkt u nog even aan het formulier voor het overblijven? Deze ontvangen we graag uiterlijk vrijdag weer retour.
 
Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

 

Met vriendelijke groet,

Marjolein Le Maitre

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl