Update

Update

Beste ouders en verzorgers,

Wij zijn inmiddels al vijf weken bezig. Nog twee weken en het is alweer vakantie.

De afgelopen weken is er al veel gebeurd. We hebben elkaar steeds meer leren kennen. De kinderen zijn hun plekje in de groep aan het ontdekken en de groepsafspraken zijn gemaakt. De eerste toetsen zijn geweest en we hebben al een week Cito achter de rug. Deze week hebben de kinderen rekenen en spelling gehad en volgende week krijgen ze begrijpend lezen en werkwoordspelling.

Woensdag is ook de Kinderboekenweek van start gegaan. Het thema is en toen en wij hebben het in groep 8 specifiek over de tweede Wereldoorlog. Bij de foto's vindt u hier een foto van en een foto van een van de activiteiten die we hebben gedaan om beter met elkaar te kunnen samenwerken. 

Ik wens iedereen een heel prettig weekend.

Groeten,

Marjolein

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl