Welkom

Welkom

Beste ouders,

Inmiddels zijn we weer gestart met het schooljaar!

In dit bericht wil ik jullie nog wat algemene informatie geven.

Op dinsdag en donderdag is het fruitdag. Wilt u uw kind zeker op deze dagen fruit mee naar school geven?

Komend schooljaar gymmen wij op maandag. De gymtijd van groep 1/2D is van 10:10 uur – 11:40 uur. We starten met de gymlessen vanaf 14 september. Iedere week is er een ouder nodig die met ons mee wilt lopen naar de gymzaal. Voor de eerste twee weken zouden wij twee ouders erg fijn vinden! Als u een keer mee zou willen lopen naar de gym, dan kunt u dit aangeven via de klassenmoeder.

Ook de gymschoenen mogen weer mee naar school. Wilt u de naam op de schoen zetten?

Sommige kinderen gaan na schooltijd mee naar de bso. Wilt u via de e-mail laten weten naar welke bso uw kind gaat, op welke dagen en graag met een telefoonnummer van de bso.

Wanneer uw kind een afspraak heeft, kunt u het aan mij doorgeven via de e-mail en kunnen we bespreken hoe laat u uw kind kunt ophalen. Dit mag namelijk alleen als de kinderen buitenspelen.

Tenslotte wil ik u vragen om een e-mail te sturen wanneer uw kind een keer opgehaald wordt door iemand anders, zoals, opa, oma, of een buurvrouw

Vriendelijke groet

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl