thema ridders en jonkvrouwen

thema ridders en jonkvrouwen

Beste ouders/verzorgers, Inmiddels zijn wij al weer even gestart met het nieuwe thema: 'En toen?' Dit thema staat centraal bij de kinderboekenweek. Twee weken geleden hebben de kinderen een schat in de zandbak gevonden. In de schatkist zaten allemaal sp...

Lees verder

letter v

letter v

De oudste leerlingen uit de groep hebben gisteren de letter v geleerd.  Met elkaar hebben we de letter goed bekeken, vervolgens zijn we woorden en namen gaan bedenken met de letter v. We hebben veel woorden/namen bedacht, zoals de vis, Devid en vege...

Lees verder

ophalen en brengen onder schooltijd

ophalen en brengen onder schooltijd

Beste ouders/verzorgers, Zoals u in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen, gelden er afspraken over het halen en brengen van uw kind onder schooltijd. Zoals aangegeven is dit mogelijk als de groep aan het buitenspelen is. Hierbij een overzicht van het buite...

Lees verder

welkom & algemene informatie

welkom & algemene informatie

Beste ouders/verzorgers, Inmiddels zijn we weer gestart met het nieuwe schooljaar! In dit bericht wil ik jullie nog wat algemene informatie geven. Patty, de mama van Devid is dit jaar de klassenmoeder van groep 1/2c.  Op dinsdag en donderdag is h...

Lees verder


Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl