welkom & algemene informatie

welkom & algemene informatie

Beste ouders/verzorgers,

Inmiddels zijn we weer gestart met het nieuwe schooljaar!

In dit bericht wil ik jullie nog wat algemene informatie geven.

Patty, de mama van Devid is dit jaar de klassenmoeder van groep 1/2c. 

Op dinsdag en donderdag is het fruitdag. Wilt u uw kind zeker op deze dagen fruit mee naar school geven?

Komend schooljaar gymmen wij op maandag. De gymtijd van groep 1/2C is van 12:40- 14:05 uur. We starten met de gymlessen vanaf 14 september. Iedere week is er een ouder nodig die met ons mee wilt lopen naar de gymzaal. Voor de eerste twee weken zouden wij twee ouders erg fijn vinden! Als u een keer mee zou willen lopen naar de gym, dan kunt u dit aangeven via de klassenmoeder.

Ook de gymschoenen mogen weer mee naar school. Wilt u de naam op de schoen zetten?

Er is een formulier voor de overblijf meegeven. Wilt u deze invullen en weer meegeven aan uw kind?

De rapporten mogen ook weer mee naar school. Heeft u er nog een thuis liggen, wilt u deze weer meegeven aan uw kind?

Sommige kinderen gaan na schooltijd mee naar de BSO. Wilt u via de e-mail laten weten naar welke BSO uw kind gaat, op welke dagen en graag met een telefoonnummer van de BSO.

Wanneer uw kind een afspraak heeft, kunt u het aan mij doorgeven via de e-mail en kunnen we bespreken hoe laat u uw kind kunt ophalen. Dit mag namelijk alleen als de kinderen buitenspelen.

Op de app heb ik wat foto’s geplaatst. Het wachtwoord volgt later via de nieuwsbrief. 

We gaan er een fijn schooljaar van maken.

Vriendelijke groet,

Charlotte

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl