Medezeggenschapsraad MR

Medezeggenschapsraad MR

Algemene informatie over de MR

Wat is de MR?

De MR is de afkorting van medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten. Ouders hebben op basis van advies- en instemmingsrechten van de MR een stem in de beleidskeuzes en de richting waarin de school zich ontwikkelt. De vertegenwoordiging in de MR wordt eens in de drie jaar door verkiezingen vastgesteld. Elke school is wettelijk verplicht om een MR te hebben.

De MR van de Paus Joannesschool bestaat uit twee leerkrachten en drie ouders.

Wendy Ketting (oudergeleding)

Milka Miller (oudergeleding)

vacature oudergeleding per 1-08-2020

Linda Walstra (leerkracht groep 3)

Helma Pols (leerkracht groep 1-2)

De MR vergadert 5 tot 6 keer per jaar.

 

 

Terug

Stuart Millpad 82

3076 RK Rotterdam

010 4199622

directie@nullpausjoannes.nl